calor a l'estiu

Més calor no equival a més rendiment de les plaques solars

Contràriament al mite popular, el rendiment òptim d’un panell solar no s’assoleix quan les temperatures són extremadament altes. En realitat, el funcionament dels panells solars es veu afectat negativament pel calor excessiu. A continuació, aprofundim en aquest fenomen i explorem com l’eficiència dels panells solars es veu impactada per les condicions climàtiques i ambientals.

És important comprendre que el rendiment d’un panell solar no depèn només de la temperatura ambient, sinó també d’altres factors com la intensitat de la radiació solar i la temperatura operativa del propi panell. A mesura que augmenta la temperatura d’un panell solar, la seva eficiència disminueix a causa d’un fenomen conegut com a “coeficient de temperatura negatiu”. Aquest efecte fa que l’eficiència dels panells solars disminueixi al voltant d’un 0,3% a un 0,5% per cada grau Celsius que augmenta la temperatura.

Malgrat que l’eficiència instantània de les plaques solars pot veure’s disminuïda pel calor, les temporades més càlides, com l’estiu, solen tenir un major nombre d’hores de sol i una major intensitat de radiació solar. Aquesta combinació de factors fa que, en general, la producció total d’energia solar sigui més gran en els dies d’estiu en comparació amb els dies d’hivern, malgrat la disminució de l’eficiència instantània.

Per maximitzar el rendiment dels panells solars, és fonamental garantir una correcta instal·lació i manteniment. L’orientació i l’angle d’inclinació dels panells, així com la ventilació adequada per dissipar el calor generat durant el seu funcionament, són factors clau per mantenir la temperatura dels panells solars en un rang òptim i aconseguir el màxim rendiment.

Càlcul de la pèrdua de producció en un panell solar a causa del calor

Per avaluar la pèrdua de producció d’un panell solar causada pel calor, és fonamental conèixer el coeficient de temperatura i les dades relatives a l’eficiència dels mòduls solars proporcionats pel fabricant. A continuació, es presenta una explicació detallada de com estimar la disminució en la producció d’energia en un panell solar durant el mes de juliol, tenint en compte factors com la temperatura ambient i la radiació solar.

  • 1. Estimar la radiació solar i la temperatura ambient: Utilitza bases de dades meteorològiques per obtenir informació precisa sobre la radiació solar i la temperatura ambient a la ciutat durant el mes de juliol. En aquest exemple, la radiació solar és de 772 W/m2 i la temperatura ambient és de 32°C.
  • 2. Calcular l’augment de temperatura en la cèl·lula fotovoltaica: Aplica la fórmula Atº = 0,034 x I – 4, on I representa la potència en W/m2 que produeix el sol. En aquest cas, Atº = 0,034 x 772 – 4 = 22,25°C.
  • 3. Determinar la temperatura de la cèl·lula fotovoltaica: Suma la temperatura ambient (32°C) i l’augment de temperatura (22,25°C) per calcular la temperatura total de la cèl·lula fotovoltaica: 32 + 22,25 = 54,25°C.
  • 4. Estimar la pèrdua de producció a causa del calor: Considera el coeficient de temperatura proporcionat pel fabricant, que indica la disminució de potència per cada grau Celsius per sobre de 25°C. En aquest exemple, el coeficient de temperatura és de -0,44%/ºC. Calcula la pèrdua de producció aplicant la fórmula: -0,44 x (54,25 – 25) = -12,87%.
  • 5. Calcular la potència del panell solar sota les condicions donades: Suposem que la placa solar té una potència nominal de 260 Wp. Per trobar la potència real del panell solar en aquestes condicions, multiplica la potència nominal pel percentatge restant d’eficiència: 260 x 0,8713 = 226,54 Wp.

Seguint aquests passos, pots estimar la producció real d’energia d’un panell solar en condicions d’excés de calor a la teva ciutat. És important tenir en compte que aquests càlculs poden variar segons les condicions climàtiques específiques i les característiques del panell solar en ús.

Condicions ideals per maximitzar la producció d’energia en un panell solar

Els panells solars són una solució sostenible i eficient per a la generació d’energia neta. Perquè funcionin al màxim de la seva capacitat i generin la màxima quantitat d’energia possible, és fonamental tenir en compte diversos factors clau que influeixen en el seu rendiment. A continuació, presentem una llista detallada d’aspectes a considerar per optimitzar l’eficiència dels panells solars:

Orientació òptima: Un sostre orientat cap al sud garanteix l’exposició màxima al sol durant tot el dia, especialment a l’hemisferi nord. A l’hemisferi sud, l’orientació ideal és cap al nord.

Angle d’inclinació ideal: La inclinació del sostre ha d’estar entre 30 i 40 graus per aprofitar al màxim la radiació solar en la majoria de les latituds.

Temperatura ambient ideal: L’eficiència dels panells solars disminueix amb l’augment de la temperatura. Per tant, una temperatura ambient de 25º C és òptima per a un rendiment màxim.

Irradiància solar adequada: Una irradiància de 1000 W/m2 és ideal perquè els panells solars generin la màxima quantitat d’energia possible.

Velocitat del vent ideal: Una velocitat del vent de 1 m/s ajuda a mantenir els panells solars frescos, millorant la seva eficiència.

Manteniment regular: Realitzar 3-4 neteges a l’any és fonamental per garantir que els panells estiguin lliures de pols i brutícia, que podrien obstaculitzar el seu rendiment.

Quantitat adequada de panells solars: Instal·lar el nombre correcte de plaques solars en funció de les necessitats energètiques del domicili o establiment és crucial per maximitzar l’eficiència del sistema.

Qualitat dels panells solars: Triar panells solars d’alta qualitat i amb certificacions reconegudes garanteix un millor rendiment i una vida útil més llarga.

Monitoratge del sistema: Implementar un sistema de monitoratge permet analitzar i controlar el rendiment dels panells solars, identificar possibles problemes i prendre mesures correctives.

Instal·lació professional: Comptar amb una instal·lació realitzada per experts garanteix que els panells solars estiguin correctament ubicats i ajustats per a un rendiment òptim.

Tenint en compte aquests factors, es pot aconseguir un rendiment màxim dels panells solars, la qual cosa es tradueix en una major generació d’energia neta i un millor retorn de la inversió a llarg termini.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies