panell solar i fotovoltaic

L’energia fotovoltaica i l’energia solar tèrmica són processos tècnics per a extreure energia de la radiació solar. Moltes persones creuen que el panell solar i el fotovoltaic són sinònims, per la qual cosa són dos termes diferents que es refereixen al mateix. Però això no és així. Per tant, analitzarem a fons la qüestió per a entendre millor i explicar la diferència entre panell solar i fotovoltaic.

Què és un panell solar?

Un panell solar tèrmic és un dispositiu que conté un fluid que, escalfat pel sol, transfereix la calor a l’aigua, utilitzada per a produir aigua calenta sanitària o per a l’escalfament de l’habitatge.

El sistema solar tèrmic està compost per un conjunt de components:

 • Col·lector solar
 • Bescanviador de calor
 • Tanc per a emmagatzemar l’aigua calenta produïda
 • Instal·lacions

Què és un sistema fotovoltaic?

Un mòdul fotovoltaic és un dispositiu que genera corrent elèctric. Permet convertir l’energia del sol en energia elèctrica gràcies a l’efecte fotovoltaic. Funcionen només quan brilla el sol i, per aquesta raó, han de ser complementats amb altres sistemes mecànics de generació d’energia per a garantir un subministrament constant d’energia elèctrica.

Panell solar i fotovoltaic: tots els avantatges

Triar instal·lar mòduls solars tèrmics o un sistema fotovoltaic per a la seva llar o negoci significa tenir una mentalitat verda.

Tots dos, de fet, aprofiten el sol, una font d’energia inesgotable i neta. Independentment de les diferències (que explicarem més endavant), els panells solars i l’energia fotovoltaica presenten indiscutibles avantatges. Aquí estan:

 • Sostenibilitat ambiental, perquè un sistema solar no utilitza matèries primeres fòssils i, per tant, no genera contaminació.
 • Estalvi en calefacció, energia elèctrica i aigua calenta (en mitjana, un sistema solar tèrmic cobreix el 60-70% de la demanda d’aigua calenta sanitària).

Quina és la diferència entre un panell solar i un fotovoltaic?

Acabem de veure que els panells solars tèrmics s’utilitzen per a escalfar aigua sanitària i, per tant, poden reemplaçar a l’escalfador d’aigua o la caldera. Els panells solars fotovoltaics, d’altra banda, converteixen l’energia solar en electricitat per a fer funcionar electrodomèstics.

Vegem ara amb més detall quines són les diferències entre un panell solar tèrmic i un fotovoltaic.

 • Producció: el panell fotovoltaic genera energia elèctrica mentre que el panell solar tèrmic sol produeix aigua calenta sanitària.
 • Material: el panell fotovoltaic està fet de silici, mentre que el panell solar tèrmic utilitza un tanc / col·lector per a escalfar substàncies fluides (generalment aigua).
 • Eficiència: els panells solars tèrmics tenen una eficiència del 80% mentre que els panells fotovoltaics absorbeixen la radiació solar entre el 17% i el 25% segons el tipus de panell triat i tenen una eficiència de conversió del 20%.
 • Dimensions: per a escalfar aigua calenta sanitària pot ser suficient un sol panell solar tèrmic. El fotovoltaic, d’altra banda, requereix una grandària major. Per a donar una idea, per a obtenir el mateix rendiment en electricitat, es necessiten almenys 9-10 metres quadrats de panells solars fotovoltaics. En tots dos casos, sempre és important l’exposició al sud.
 • Instal·lació: un panell solar tèrmic es pot instal·lar en qualsevol part d’un edifici (sempre que estigui exposat al sud). Els panells fotovoltaics, d’altra banda, requereixen una superfície molt major.

Diferències en termes de cost i manteniment:

 • Cost: a igual superfície coberta, la tecnologia utilitzada en l’energia fotovoltaica la fa més costosa en comparació amb l’energia solar tèrmica, així com els costos de mà d’obra. Indicativament, la despesa en panells fotovoltaics varia de 6,000 a 13,000 euros, mentre que el de panells solars tèrmics oscil·la entre 1,500 i 3,500 euros. En qualsevol cas, són inversions inicials que a llarg termini aporten enormes avantatges tant des del punt de vista de l’estalvi econòmic com de la petjada ecològica.
 • Garantia: els panells solars tèrmics tenen una durada garantida d’al voltant de 20 anys, mentre que els panells fotovoltaics poden durar fins i tot entre 25 i 30 anys.
 • Manteniment: els panells solars requereixen més manteniment i atenció, especialment pel que fa al fluid que escalfa l’aigua, les canonades i el tanc d’intercanvi.

Sistema fotovoltaic i sistema solar tèrmic

Ja és clar que el sistema fotovoltaic i els panells solars tèrmics no són el mateix. El primer produeix electricitat mentre que el segon produeix calor. No obstant això, tots dos sistemes poden integrar-se bé per a secundar i assegurar el subministrament d’energia en la llar de manera òptima.

Amb els dos tipus de panells instal·lats en el sostre, es té la possibilitat de:

 • produir aigua calenta
 • integrar la calefacció
 • estalviar gas metà
 • produir corrent elèctric
 • estalviar en la factura elèctrica

Finalment, tenir un acumulador ens permet acumular, en forma de calor, l’energia que es produeix durant el dia.

Tenint en compte les diferències entre els dos tipus de sistema, podem concloure dient que optar per panells solars, ja siguin tèrmics o fotovoltaics, sempre és una elecció guanyadora. Els beneficis econòmics i ambientals són, de fet, notables i evidents.

Quina és la diferència entre un panell solar i un fotovoltaic? Quin triar?

No hi ha una resposta única. Molt depèn de les necessitats individuals i del tipus d’inversió que es pretengui fer. Per descomptat, en cas de dubte, un professional expert en el camp segurament sabrà dirigir-lo cap a l’elecció òptima.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies