paneles fotovoltaicos

Energia fotovoltaica: energia neta

Un sistema fotovoltaic utilitza un inversor per a convertir l’energia solar en energia elèctrica, que pot utilitzar-se per a alimentar electrodomèstics i altres aparells en la llar o la indústria o pot injectar-se en la xarxa. En aprofitar el sol, estem en presència d’energies renovables, és a dir, fonts d’energia que no estan subjectes a esgotament i tenen un impacte limitat en el medi ambient. Instal·lar un sistema amb aquestes característiques permet estalviar electricitat gràcies a l’energia autoproduïda pel sistema i reduir les emissions contaminants.

Aquí té una breu guia per a saber més sobre l’energia fotovoltaica.

Sistemes fotovoltaics: com funcionen

Els sistemes fotovoltaics es componen de dos elements: el panell fotovoltaic i l’inversor. Instal·lats en les superfícies exteriors dels edificis o muntats en el sòl amb una inclinació d’entre 10 i 35 graus, els panells solars estan formats per cèl·lules de làmines de silici (monocristalino, policristalino o amorf), un material semiconductor capaç de produir electricitat quan incideix sobre ell la radiació solar. Quantes més cèl·lules hi hagi, més energia es produeix en una unitat de temps. Quan un fotó incideix en la superfície d’una cèl·lula fotovoltaica, s’alliberen electrons, que al seu torn generen electricitat. L’inversor fotovoltaic és un dispositiu electrònic que converteix el corrent continu generat pels panells en corrent altern. Amb vista a la independència energètica i a utilitzar l’energia en un moment diferent al de la seva producció, un sistema fotovoltaic amb emmagatzematge està equipat amb bateries (o acumuladors d’energia fotovoltaica) que emmagatzemen l’energia produïda i no consumida immediatament. Quan l’espai disponible no permet la instal·lació de panells fotovoltaics, el vidre fotovoltaic ofereix una alternativa viable: es tracta de panells de pel·lícula fina que cobreixen la façana dels edificis i es munten entre cristalls hermètics.

Els avantatges de la fotovoltaica

L’ús de l’energia fotovoltaica i de l’energia renovable en general té indubtables avantatges. Els sistemes fotovoltaics són una inversió a llarg termini: quant al cost d’un sistema fotovoltaic, els preus no deixen de baixar i els sistemes, amb un cicle de vida d’uns 25 anys, requereixen molt poc manteniment. Els mòduls fotovoltaics funcionen fins i tot amb baixa irradiació solar i no és necessari realitzar obres de paleta ni en la instal·lació elèctrica. La deducció del 50% del IRPEF per renovació d’edificis també cobreix la instal·lació de sistemes fotovoltaics, inclosos els que disposen d’emmagatzematge. Els sistemes de producció d’energia verda augmenten el valor de la propietat, no contaminen, redueixen les emissions de diòxid de carboni al medi ambient i contraresten el risc d’escalfament global. En relació amb l’energia produïda i autoconsumida instantàniament, l’estalvi en la factura energètica és tangible: no menyspreable és també la remuneració obtinguda per la retroalimentació a la xarxa de qualsevol excedent d’energia produïda. Com mesurar amb precisió l’estalvi que es pot aconseguir amb l’energia fotovoltaica? El comptador fotovoltaic permet comptabilitzar l’energia produïda per la instal·lació, mesurant no sols tota la producció dels panells fotovoltaics, sinó també quanta energia s’injecta i quanta s’extreu de la xarxa.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies