Arquitectura ecològica

L’arquitectura ecològica redefineix el concepte de llar

Cada vegada sentim parlar més sovint de l’arquitectura ecològica com a alternativa a l’arquitectura tradicional. Però, què és exactament i quins són els avantatges de triar mètodes de construcció sostenibles? La construcció ecològica (també coneguda com bioarquitectura) concreta la forma en què es dissenyen i construeixen els edificis ecològics. L’objectiu és fer l’habitatge més saludable i reduir l’impacte de la construcció en el medi ambient mitjançant l’ús de materials naturals i l’ús de tècniques de construcció que redueixin els costos i el consum d’energia. En una casa passiva, major sostenibilitat i eficiència energètica van de bracet.

Descobrir els principis bàsics de la construcció ecològica

L’arquitectura ecològica es basa en una sèrie de principis generals, tots els quals es remunten a la necessitat de viure en un entorn saludable en el qual els recursos s’utilitzin amb cura. La veritable pedra angular és el principi de sostenibilitat, que exigeix un ús previsor dels materials, amb una aportació mínima de contaminants i una reducció gradual dels recursos no renovables. També és fonamental un enfocament integrat: tots els participants en el projecte de construcció (constructors, arquitectes, artesans i proveïdors) han de col·laborar activament en la realització d’una construcció sostenible. La construcció ecològica pretén crear cases sostenibles des del punt de vista mediambiental que es converteixin en part integrant del territori: per això és important tenir en compte els condicionants mediambientals, com l’orientació, la disposició dels edificis i els arbres en els voltants i la quantitat d’il·luminació natural. Igualment important és l’elecció de materials que tinguin el menor impacte possible en el medi ambient i que siguin fàcils d’eliminar al final del seu cicle de vida. L’estalvi energètic és la base de la construcció ecològica: llum verda, doncs, als sistemes que utilitzen energies renovables, la ventilació natural i un bon aïllament tèrmic. I, finalment, però no per això menys important, una casa verda ofereix l’oportunitat de viure en un espai harmònic des del punt de vista tèrmic i acústic, lliure de camps electromagnètics i amb una bona qualitat de l’aire i l’aigua.

Aquests són els materials utilitzats en la construcció ecològica

La fusta és el material preferit en la construcció ecològica per les seves propietats aïllants i la seva durabilitat il·limitada. La palla, la terra piconada, les fibres de cànem i el bambú també resulten excel·lents substituts d’altres materials de construcció més contaminants. La construcció ecològica prefereix els panells solars tèrmics, els sistemes de biomassa i l’energia geotèrmica per a la calefacció, mentre que per a l’electricitat un sistema fotovoltaic garanteix la producció d’energia neta i renovable.

Els innombrables avantatges de l’arquitectura verda

Les cases de construcció ecològica proporcionen beneficis mediambientals que són qualsevol cosa menys marginals. De fet, les construccions ecològiques garanteixen la reducció de les emissions de CO₂, la millora de la qualitat de l’aire i de l’aigua i un menor malbaratament d’energia, així com la conservació dels recursos naturals i la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes. Tampoc són menyspreables els beneficis econòmics en termes de reducció dels costos de construcció, d’explotació i de consum d’energia. Quant als beneficis socials, en una casa construïda segons els cànons de la bioarquitectura s’aprecia una millora de la qualitat de vida per l’augment del confort residencial.

Tot el que cal saber sobre els costos de les cases de construcció ecològica

Una casa sostenible és un habitatge de qualitat que durarà, ja que té un valor intrínsec i està construïda segons les normes més estrictes. No cal dir que els costos associats al disseny i la construcció no són insignificants. Entre els factors que influeixen en el preu, les partides de despesa que obliguen a emportar-se la mà a la cartera són les relacionades amb la tècnica de construcció, els acabats i els materials triats per a reduir l’ús de substàncies artificials i nocives per a la salut. En la cara positiva de la moneda, si bé el desemborsament inicial sol ser més elevat, els costos incorreguts s’amortitzaran amb el temps gràcies a la reducció del consum energètic i el consegüent estalvi visible en les despeses de funcionament.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies